เมนูหลัก

เมนูรับสมัคร
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน


รับสมัครบทคัดย่อ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 8 กรกฎาคม 2563


การประชุมวิชาการ
การนำเสนอผลงานของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
การนำเสนอแบบออนไลน์ (โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting)

รับสมัครบทคัดย่อ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 8 กรกฎาคม 2563


งานประชุมวิชาการ บัณฑิตศึกษาวิทยาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 (7th MSSGS)
งานวิจัยและบริการวิชาการ